Suomen Eläintentäyttäjät ry

Tervetuloa Suomen Eläintentäyttäjät ry:n kotisivuille!

Yhdistyksemme tavoitteena on jakaa tietoa ja taitoa

luonnontieteellisen alan konservoinnista.

Ajankohtaista

SM-kisat 2024 tulokset

7 kesäkuun, 2024
Aloittelijat -sarjan palkitut: Ensimmäinen sija:Salla HippeläinenHarakka80 pistettä Toinen sija:Salla HippeläinenKoira75 pistettä Kolmas sija:Salla HippeläinenKesykani74 pistettä Nisäkkäät -sarjan palkitut: Ensimmäinen sija:Netta LempiäinenGenetti83 pistettä Toinen sija:Essi SavolainenKettu78 pistettä Kolmas sija:Essi SavolainenSupikoira75 pistettä Päät -sarjan palkitut: Ensimmäinen sija:Netta LempiäinenValkohäntäpeura88 pistettä Toinen sija:Netta LempiäinenKuusipeura82 pistettä Kolmas sija:Essi SavolainenKettu78 pistettä Linnut -sarjan palkitut: Ensimmäinen sija:Netta Lempiäinen SUOMEN MESTARITiibetinkaija91 pistettä Toinen […]

Yhdistyksestämme

Yhdistyksestämme

KEITÄ YHDISTYKSEEN KUULUU?

Suomen eläintentäyttäjiin kuuluu laaja kirjo ihmisiä - täysipäiväisesti eläintentäyttämistä harjoittavista yksityisyrittäjistä yliopistojen konservaattoreihin ja monia vuosia harrastaneista aloitteleviin. Jäsenistön monipuolisuus on yhdistykselle sekä rikkaus mutta myös suuri haaste siinä mielessä, että pystyttäisiin täyttämään yhdistyksen seuraavat tarkoitusperät: "Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa eläintentäyttäjien ammattitaitoa, yhdenmukaistaa metsästysmuistojen käsittelyä ja museonäytteiden valmistusmenetelmiä sekä ajaa eläintentäyttäjien yhteisiä etuja kaikissa toimialaan liittyvissä asioissa"


YHDISTYS SYNTYY 1976
(Historiikkia vuoden 1987 topparista, kirjoittaneet Kaikusalo, Lietsala, Toukonen)

Vuonna 1976 silloinen Metsästäjä-lehden toimittaja ja toppari itsekin, Reijo Hakanen käynnisti järjestäytyneeseen yhteistyöhön johtavan toiminnan. Hän laati ensimmäisen ”Toppari”-lehden, eli suomalaisille eläintentäyttäjille osoitetun tiedotusmonisteen. Muutamien metsästystrofeiden ja museonäytteiden valmistusta valaisevien artikkeleiden lisäksi monisteessa julkaistiin kutsu, jossa Hakanen toivotti täyttäjät tervetulleiksi järjestämilleen neuvottelupäiville. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustuttaa kotimaisia toppareita toisiinsa, välittää valistusta trofeiden valmistusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä ylimalkaa luoda pohjaa tulevien aikojen yhteistyölle.

18.-19.9.1976 toteutettiin Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla neuvottelupäivät Metsästäjäin Keskusjärjestön myöntämän avustuksen turvin. Tilaisuuteen osallistui 28 eläintentäyttäjää eri puolilta maata. Käytännön täyttötekniikan ohella noiden neuvottelupäivien aikana käsiteltiin tismalleen samoja teemoja, jotka ovat ajankohtaisia yhä tänä päivänä, kuten konservaattorikoulutusta, täyttöhinnastoja sekä luonnonsuojelulain sanomaa.

Yksimielisesti osanottajat myönsivät keskinäisen kanssakäymisen tarpeellisuuden. Valittiin toimikunta, jonka tehtäväksi tuli laatia ehdotus perustettavan yhdistyksen säännöiksi sekä koolle kutsu. Toimikunta kokoontui vielä samana syksynä ja hoiti velvoitteensa kiitettävästi.

Vuoden 1977 alussa julkaistiin Metsästäjäin Keskusjärjestön kustantama Reijo Hakasen toimittama Toppari n:o 2, jossa alan väkeä kutsuttiin eläintentäyttäjien niksipäiville ja Suomen eläintentäyttäjien-yhdistyksen perustavaan kokoukseen 26.-27.3.1977 kokoontui Lammin biologiselle asemalle 52 topparia. He perustivat yhdistyksen ja valtuuttivat vastavalitun hallituksen allekirjoittamaan perustamiskirjan, mikä tapahtui 27. maaliskuuta 1977. Maahamme oli syntynyt uusi yhdistys, Suomen eläintentäyttäjät, joka asianmukaisen paperisodan jälkeen kirjattiin myös oikeusministeriön yhdistysrekisteriin 26.9.1978.

Yhdistyksen hallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Helsingin yliopiston eläinmuseon konservaattori Eirik Granqvist. Hallituksen muiksi jäseniksi nimettiin Kyösti Kielo, Raimo Lietsala, Jouko Pyhälä, Kai Suormala ja Hartte Toukonen. Tämä joukko oli ensimmäisenä päävastuussa ajaakseen eläintentäyttäjien tarkoitusperiä, joista ehkä oleellisin on puettu sanoiksi yhdistyksen sääntöjen 2. pykälässä: ”Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa eläintentäyttäjien ammattitaitoa, yhdenmukaistaa metsästysmuistojen käsittelyä ja museonäytteiden valmistusmenetelmiä sekä ajaa eläintentäyttäjien yhteisiä etuja kaikissa toimialaan liittyvissä asioissa.”


YHDISTYS NYKYISIN

Yhdistyksen toiminta on periaatteiltaan hyvin samanlainen kuin aikanaan kun yhdistys perustettiin. Vuosittain järjestetään seminaaripäivät, jonka yhteydessä pidetään vuosikokous. Yhdistys osallistuu perinteisesti Riihimäen erämessuille joka toinen vuosi, jossa järjestetään avoimet eläintentäyttökilpailut. Muille messuille osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen jäsenkirje Toppari ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja pyrkii sisällöllään toteuttamaan jäsentensä toiveita ja tarpeita.

Saaliinkäsittely

Ohjeita saaliin käsittelyyn

Mikäli aiot täytättää saaliiksi saamasi eläimen, on syytä pitää mielessä muutama seikka. Saaliin oikeanlainen käsittely vaikuttaa paljon työn lopputulokseen, sillä mitä tuoreempi ja siistimpi eläin on tuotaessa eläintentäyttäjälle, sitä siistimpi on lopputuloskin. Jos epäröit nylkemisessä tai muissa esikäsittelyä koskevissa asioissa, soita asiantuntevalle eläintentäyttäjälle ja kysy neuvoa. Myös lainsäädäntö on otettava huomioon; lupa-asioissa neuvoa antavaa Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Hirvieläimet ja villisika

Jos pää aiotaan täyttää tai ottaa sarvet talteen, tämä täytyy huomioida jo ammuttaessa lopetuslaukausta. Se tulisi tehdä niskaan eikä päähän. Nyljettäessä taas täytyy huomioida ennen kaikkea se, että nahkaa jätetään päähän riittävästi sekä oikeanlaiset katkaisulinjat.
Nahan irrotus aloitetaan selän puolelta – nahka on katkaistava lapojen takaa! Etujalkojen nahkaa nyljetään mukaan siten, että nahka viilletään auki jalan takapuolelta ja pyöräytetään poikki kuvan osoittamalla tavalla. Myös etujalkojen välissä oleva rintanahka säilytetään. Suositeltavaa on, että kaikki päät nyljetään tuppeen niin pitkälle kuin mahdollista. Nylkemistä voi helpottaa tekemällä noin 20 cm viilto niskaan korvien taakse. Villisialla viiltoa ei tarvita. Tärkeää on olla avaamatta kaulaa rinnan puolelta. Pään ja turvan alue kannattaa jättää asiantuntevan eläintentäyttäjän nyljettäväksi. Nylkemisen jälkeen pää on syytä pakastaa heti ja toimittaa eläintentäyttäjälle mahdollisimman pian.

Linnut ja muu pienriista

Jos mahdollista, lintua tai pientä nisäkästä ei kannata suolistaa maastossa. Jos saalista ei saada toimitettua nopeasti viileään paikkaan, ne voidaan kuitenkin suolistaa varovasti tekemällä rintalastan suuntainen aukko mahaan. Linnun kohdalla on syytä varoa likaamasta alaperän ja pyrstön höyheniä. Verta vuotavat kohdat voidaan tukkia talouspaperilla, esimerkiksi suuhun kannattaakin laittaa jo valmiiksi paperia likaantumisen estämiseksi. Lintua ei pidä roikottaa kaulasta, siivistä tai pyrstöstä – pidä kiinni linnun jaloista. Olennaista on eläimen nopea pakastus siististi. Pienet linnut saattavat pilaantua jo muutamassa tunnissa! Saalis kääritään tiiviisti muovipussiin (ilman paperia) ja linnun kohdalla sulat siistissä järjestyksessä, siivet supussa ja pyrstö suorassa. Näin pakattuna eläin säilyy pakkasessa pitkiäkin aikoja.

Kalat

Kala kannattaa toimittaa täyttäjälle tuoreena. Kalaa on käsiteltävä varoen, ettei suomuja irtoa. Missään tapauksessa ei kannata lopettaa kalaa kolkkaamalla, vaan kalan tainnuttaminen tulee tehdä niin, ettei pää vaurioidu. Paras lopetustapa on katkaista verisuonet ja selkäranka kiduskannen alta puukolla. Kalastusreissulle kannattaa ottaa mukaan kamera, jos epäilet saavasi saaliiksi jotain täyttämisen arvoista. Kalan värit haalistuvat nopeasti kalastuksen jälkeen, ja parhaiten värit saadaan ikuistettua ottamalla kalasta valokuva välittömästi kalastuksen jälkeen. Hyvästä kuvasta eläintäyttäjä näkee alkuperäiset värit. Jos kalasta halutaan vain pelkkä pää täytettäväksi, on syytä varata riittävästi nahkaa mukaan. Päätä ei saa katkaista heti kidusten takaa. Ainakin toisen puolen kalasta tulee säilyä täysin ehjänä, jotta täyttäminen on mahdollista. Toimita kala eläintentäyttäjälle välittömästi tai pakasta huolella muovipussissa evät kropan myötäisesti. Pyrstö kannattaa tukea pahvilla, sillä pakastunut pyrstö murtuu helposti.

Täytettäväksi tarkoitetun eläimen lähettäminen täyttäjälle

Jos olet aikeissa lähettää eläimen postitse tai linja-autolla, ota ensi yhteys kyseiseen eläintentäyttäjään ja sovi lähetysajankohdasta. Paketti ei saa joutua seisomaan postissa, sillä sen sisältö on hyvin herkästi pilaantuvaa. Lähettäminen kannattaa aina tehdä alkuviikosta, jotta vältytään viikonlopun yli menevät postilähetykset ja lähetyksesi pilaantuminen. Eläin lähetetään pakastettuna ja muovipussiin käärittynä. Muovipussin päälle kääritään vielä runsaasti sanomalehteä eristeeksi, tämä hidastaa eläimen sulamista ja imee kosteutta. Tämän jälkeen eläin pakataan normaalisti postipakettiin. Mukaan pakettiin tulee liittää lappu/kirje, josta ilmenee selvästi lähettäjän nimi, osoite ja toiveet eläimen täyttämisestä.

Täytettyjen eläinten hoito

Parhaiten täytetyt eläimet säilyvät tiiviissä lasikaapissa auringolta suojattuna, mutta asianmukaisella hoidolla ne säilyvät myös asuinhuoneistossa vuosikymmeniä. Tuhohyönteiset eivät nykyisillä menetelmillä ole enää niin suuri uhka, kun nahat parkitaan ja käsitellään ihmiselle vaarattomalla eulaanilla. Eulan vaikuttaa karvoihin ja höyheniin, tehden ne tuhohyönteisille kelpaamattomiksi.
Täytettyä eläintä ei kannata asettaa alttiiksi suoralle auringon valolle, sillä se haalistaa työn värit ajan kuluessa olemattomin. Huoneen täytyy myös olla kuiva, sillä liian kosteissa olosuhteissa säilytettäessä homesieni pilaa työn. Pölyt kannattaa puhdistaa työstä muutaman kerran vuodessa pölyhuiskulla. Lintujen puhdistaminen tapahtuu höyhenten suuntaisesti ja varovasti. Levitettyjä siipiä ja pyrstöä kannattaa tukea vastapuolelta kevyesti pyyhittäessä. Jos höyhenet ovat päässeet sekaantumaan, niitä voi varovasti järjestellä pinseteillä. Sormilla koskettelua kannattaa välttää, sillä joka kosketuksella sormista irtoaa työhön rasvaa, joka ajan myötä voi pilata työn. Nisäkkäitä voi puhdistaa varovasti pehmeällä harjalla tai kevyesti imuroimalla. Jos täytetty eläin on päässyt pahoin likaantumaan, on puhdistus syytä teettää ammattitaitoisella eläintäyttäjällä.

Jos saat haltuusi vanhan täytetyn eläimen, ja epäilet siinä tuhohyönteisten esiintymistä, laita eläin alustoineen muovisäkkiin. Suihkuta säkkiin hyönteismyrkkyä (älä kuitenkaan suoraan eläintä kohden) ja sulje vuorokaudeksi. Käsittelyn jälkeen voit kopistella kuolleet hyönteiset pois eläimestä.

Hallitus kaudella 2023 - 2024

Heikki Ahopelto

puheenjohtaja

Mauri Rauhala

varapuheenjohtaja

Jenni Sälkänmäki

sihteeri

Veli Röyttä

rahastonhoitaja

Rami Kallio

jäsenkirjuri

Netta Lempiäinen

toimittaja

JP Kuoppala

apulaistoimittaja

INFO

Meihin voit olla yhteydessä, mikäli jokin asia on jäänyt askarruttamaan.

 

Alla olevaan osoitteeseen voit myös laittaa vapaamuotoisen jäsenhakemuksen, mikäli yhdistyksen toiminta kiinnostaa. Hakemuksen voit muotoilla vapaamuotoisesti, kunhan kerrot itsestäsi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan.

info@topparit.fi

Jäsenmaksutiedot:

Saaja: Suomen eläintentäyttäjät ry

Tilinumero: IBAN FI51 5230 0120 0742 33

Viesti: Jäsenmaksu 2024

Summa : 60€